Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

ΙΟΒΕ: Δεν αρκεί το Μνημόνιο για την ανάπτυξη της χώρας

Προτείνει κατάργηση φοροαπαλλαγών, συγχωνεύσεις νοσοκομείων και ιδιωτικοποιήσεις

Απολύτως αναγκαία χαρακτηρίζει το ΙΟΒΕ τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Μνημονίου, τονίζει ωστόσο πως αυτά δεν είναι επαρκή για τη βελτίωση των οικονομικών της Ελλάδας.


Στην 4η και τελευταία για το 2010 έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι:

- Η συμφωνία με την τρόικα "δεν καλύπτει μέτρα με σημαντικές δυνητικές ωφέλειες για την ανάπτυξη", όπως η ανακατανομή πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Δημόσιο.

- Το μνημόνιο δεν ασχολείται με θεμελιώδη θέματα όπως η ανάπτυξη ενός "βέλτιστου αναπτυξιακού προτύπου" που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας στην ερχόμενη δεκαετία.

- Υπάρχουν κενά σε διαρθρωτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα στο πεδίο του ασφαλιστικού συστήματος.

- Υπάρχει δυσπιστία ως προς το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την κρίση, κάτι που εκτός από ανασφάλεια καλλιεργεί το έδαφος και για κερδοσκοπικά παιχνίδια

- Απαιτείται "αποτελεσματική οργάνωση και αποφασισμένη διοίκηση" προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα

Μεταξύ άλλων το ΙΟΒΕ επισημαίνει πως -με βάση και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία- η Ελλάδα εξάγει με τη μορφή αγαθών και υπηρεσιώντο 18,5% του ΑΕΠ της, όταν η αμέσως επόμενη χώρα της κατάταξης, η Πορτογαλία, φτάνει στο 30%. Προσθέτει, επίσης, πως η Ελλάδα καταναλώνει το 93% του ΑΕΠ της , όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 81%.

Στις προτάσεις του το ΙΟΒΕ αναφέρεται στην ενθάρρυνση των επενδυτικών σχεδίων από τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας πως η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών μπορεί να γίνει με τη λήψη μέτρων, όπως:

- Η ταχύτερη έκδοση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αδειών, με αυστηρό και προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

- Η πιο ευέλικτη χρήση των συμβάσεων παραχώρησης, με επέκταση στη χρονική ισχύ των ήδη υπαρχουσών

- Η δημιουργία ανταγωνισμού σε "κλειστούς" τομείς όπως οι αστικές συγκοινωνίες και ο σιδηρόδρομος, όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε μέσω συμβάσεων παραχώρησης είτε μέσω υπεργολαβιών.

- Ειδικά για τη ΔΕΗ το ΙΟΒΕ προκρίνει, όπως φαίνεται, τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αρχικά δημιουργούνται θυγατρικές της ΔΕΗ που θα ελέγχουν το 40% των μονάδων παραγωγής ρεύματος, στο μετοχικό σχήμα των οποίων μπορούν να μπουν ιδιώτες σε δεύτερο χρόνο.Στην 4η και τελευταία για το 2010 έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι:

- Η συμφωνία με την τρόικα "δεν καλύπτει μέτρα με σημαντικές δυνητικές ωφέλειες για την ανάπτυξη", όπως η ανακατανομή πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Δημόσιο.

- Το μνημόνιο δεν ασχολείται με θεμελιώδη θέματα όπως η ανάπτυξη ενός "βέλτιστου αναπτυξιακού προτύπου" που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας στην ερχόμενη δεκαετία.

- Υπάρχουν κενά σε διαρθρωτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα στο πεδίο του ασφαλιστικού συστήματος.

- Υπάρχει δυσπιστία ως προς το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την κρίση, κάτι που εκτός από ανασφάλεια καλλιεργεί το έδαφος και για κερδοσκοπικά παιχνίδια

- Απαιτείται "αποτελεσματική οργάνωση και αποφασισμένη διοίκηση" προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα

Μεταξύ άλλων το ΙΟΒΕ επισημαίνει πως -με βάση και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία- η Ελλάδα εξάγει με τη μορφή αγαθών και υπηρεσιώντο 18,5% του ΑΕΠ της, όταν η αμέσως επόμενη χώρα της κατάταξης, η Πορτογαλία, φτάνει στο 30%. Προσθέτει, επίσης, πως η Ελλάδα καταναλώνει το 93% του ΑΕΠ της , όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 81%.

Στις προτάσεις του το ΙΟΒΕ αναφέρεται στην ενθάρρυνση των επενδυτικών σχεδίων από τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας πως η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών μπορεί να γίνει με τη λήψη μέτρων, όπως:

- Η ταχύτερη έκδοση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αδειών, με αυστηρό και προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

- Η πιο ευέλικτη χρήση των συμβάσεων παραχώρησης, με επέκταση στη χρονική ισχύ των ήδη υπαρχουσών

- Η δημιουργία ανταγωνισμού σε "κλειστούς" τομείς όπως οι αστικές συγκοινωνίες και ο σιδηρόδρομος, όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε μέσω συμβάσεων παραχώρησης είτε μέσω υπεργολαβιών.

- Ειδικά για τη ΔΕΗ το ΙΟΒΕ προκρίνει, όπως φαίνεται, τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αρχικά δημιουργούνται θυγατρικές της ΔΕΗ που θα ελέγχουν το 40% των μονάδων παραγωγής ρεύματος, στο μετοχικό σχήμα των οποίων μπορούν να μπουν ιδιώτες σε δεύτερο χρόνο.

Το ΙΟΒΕ προτείνει επίσης:

- Την κατάργηση όλων των φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων για τους πολίτες και την αντικατάστασή τους με "στοχευμένες άμεσες δαπάνες".

- Την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής για τον εντοπισμό τόσο της φοροδιαφυγής όσο και της εισφοροδιαφυγής.

- Την επανεξέταση όλων των κοινωνικών εισφορών και επιδομάτων, στο πλαίσιο του οποίου επανεξετάζονται και οι πόροι υπέρ των "ευγενών ασφαλιστικών ταμείων" που εξαιρέθηκαν από τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, όπως αυτή έγινε με τον νόμο 3863/2010.

- Τη συγχώνευση των κρατικών νοσοκομείων, αλλά και την ιδιωτικοποίηση όσων περισσεύουν. Προτείνεται επίσης η κατάργηση νόμων τύπου "βασικού μετόχου" που εμποδίζουν τη δημιουργία διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών.

- Συγχωνεύσεις μεταξύ στρατιωτικών μονάδων, καθώς και μεταξύ ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Οσον αφορά τη φορολογία, το ΙΟΒΕ προτείνει:

- Την κατάργηση όλων των φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων για τους πολίτες και την αντικατάστασή τους με "στοχευμένες άμεσες δαπάνες".

- Την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου