Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία

  • Δρομολογούνται και δράσεις για τη φτώχεια
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη
Κατατίθεται την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη το σχέδιο νόμου για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας.

Η υπουργός στην ίδια συνέντευξη Τύπου προανήγγειλε και δράσεις κατά της φτώχειας, τονίζοντας ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου για το 2011 είναι η αύξηση της απασχόλησης στο 70% του πληθυσμού και η καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως εξήγησε η υπουργός, στην συνέντευξη Τύπου, με τον όρο Κοινωνική Οικονομία «αναφερόμαστε στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα, με στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να είναι:

  • Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι οποίες θεσμοθετούνται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
  • Συνεταιρισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Ιδρύματα που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος των μελών τους ή το γενικό συλλογικό συμφέρον
Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, προκειμένου να θεωρηθούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις, θα πρέπει να λειτουργούν και να διέπονται από τρεις βασικές αρχές:

  • δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης
  • προτεραιότητα στην εργασία των εταίρων και όχι στην εισφορά κεφαλαίων
  • διανομή κερδών βάση της συμβολής των εργαζομένων στο έργο και τις υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης και όχι βάση της συμβολής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.»
Αναλύοντας περαιτέρω τον θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η υπουργός εξήγησε ότι πρόκειται για ΝΠΙΔ Περιορισμένης Ευθύνης, με αντικείμενο την παραγωγή, προμήθεια και παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

Απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, η συμμετοχή των οποίων στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται από διαφόρους λόγους, όπως σωματικών δυσκολιών, γεωγραφικής απομάκρυνσης ή όποιων άλλων λόγων, καθιστώντας τα άτομα αυτά ευάλωτα από σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά ή οικονομικά αίτια.

Στην Ευρώπη, επεσήμανε η υπουργός Εργασίας, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων. «Στην Ελλάδα, αυτό το ποσοστό είναι μηδέν». Στην Ευρώπη, απασχολούνται σε τέτοιας μορφής επιχειρήσεις 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Η Κοινωνική Οικονομία αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής απασχόλησης και ένα 6,7% της μισθωτής απασχόλησης. «Πρόκειται, λοιπόν, και για ένα εργαλείο που θα στηρίξει και την απασχόληση» σημείωσε η υπουργός.

Προβλέπονται τριών μορφών Κοινωνικές Επιχειρήσεις, επισήμανε η κυρία Κατσέλη:

1. Κοινωνικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας: (εδώ θα ενσωματωθεί και το «Βοήθεια στο Σπίτι») με στόχο την παραγωγή και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προσωπικής και οικιακής φροντίδας ατόμων, που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρίες κλπ).

2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης: θα παρέχουν υπηρεσίες για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση. Το 40% των αμειβόμενων εργαζομένων της Επιχείρησης θα πρέπει να προέρχονται από ευάλωτες ομάδες.

3. Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού Σκοπού: εδώ εντάσσονται δράσεις όπως ο πολιτισμός και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και ειδικές διατάξεις για τη διανομή του πλεονάσματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της επιχείρησης και να διανέμεται ένα ποσοστό στους εργαζόμενους της ίδιας της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας.

Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα αποτελέσει χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή μικροπιστώσεων και μικροδανείων με ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική ζωή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων όπως νέων, γυναικών, μακροχρόνια ανέργων, μεταναστών ή ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2011 με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υλοποίησης.
  • Δράσεις κατά τη φτώχειας και του αποκλεισμού
Η αύξηση της απασχόλησης στο 70% του πληθυσμού και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι οι προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας για το 2011, όπως επισήμανε η υπουργός Εργασίας, αναπτύσσοντας τις δράσεις του υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή.

Η υπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που τέθηκαν για τη δεκαετία 2010 -2020 στο πλαίσιο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος. Οι προσπάθειες του υπουργείου θα επικεντρωθούν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 70% του πληθυσμού, που είναι από 20 ως 64 ετών, δηλαδή ενός πληθυσμού 240.000 ανθρώπων.

Ακόμη, στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000, και στη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν στο όριο της φτώχειας κατά 100.000.

Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας που θα διασφαλίσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υποχρεωτική εκπαίδευση και στέγαση.

Στα πλαίσια αυτά, τόνισε, προωθείται η δημιουργία αποκεντρωμένων δομών σε συνεργασία με τους Καλλικρατικούς και θα εκπονηθούν τοπικά σχέδια δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχιας.

Ειδικότερα για την παιδική φτώχεια, η κυρία Κατσέλη είπε ότι προωθούνται σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τέσσερις βασικές δέσμες παρεμβάσεων.

Δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη των νοικοκυριών όπου διαβούν τα παιδιά, πολιτικές στήριξης των φτωχών οικογενειών και των οικογενειών που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε δομές και υπηρεσίες φροντίδας, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, και στην εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, σίτισης, στέγασης, ιματισμού και σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής των παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας.

Κάνοντας απολογισμό των δράσεων του υπουργείου Εργασίας κατά το 20101 η κυρία Κατσέλη αναφέρθηκε στην υλοποίηση μέσω του ΟΑΕΔ, στοχευμένων προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας και ένταξης νέων, γυναικών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Μέχρι τη στιγμή αυτή, έχουν ενταχθεί στα προγράμματα, σύμφωνα με πληροφορίες περί τις 40.000 επιχειρήσεις.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη, στις ρυθμίσεις για διευθέτηση, ακόμα και απαλλαγή χρεών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 100 - 300 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 60 ετών και την απόφαση να επεκταθεί η χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ανέργους. [Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου