Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Η νέα δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Κάτω από την ομπρέλα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εκτός από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, θα βρίσκονται στο εξής και οι κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και ο Οίκος Ναύτη.

Η νέα δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου για την υγεία, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου, προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Τα νοσοκομεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ περνούν στο ΕΣΥ. Η περιουσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που αφορά υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης. Πρόκειται για το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Αθήνας το οποίο εντάσσεται στο Σισμανόγλειο, το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, που εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος, το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ που εντάσσεται στην "Πολυκλινική", το Ογκολογικό Νοσοκομείο του ΙΚΑ που εντάσσεται στον "Άγιο Σάββα" και το 7ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ που εντάσσεται στο νοσοκομείο "Αγία Όλγα -Κωνσταντοπούλειο".

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και οι εργασιακές σχέσεις γιατρών και λοιπού προσωπικού που ήδη εργάζονται στα νοσοκομεία του ΙΚΑ. Το προσωπικό που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, θα εξακολουθεί να έχει την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον νέο φορέα που θα εργάζεται. Οσοι απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα απορροφηθούν, αφού αξιολογηθούν, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας. Οσοι γιατροί και οδοντίατροι απασχολούνταν μέχρι τώρα με σύμβαση έργου στο ΙΚΑ, οι συμβάσεις τους θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Tα νοσοκομεία του ΕΣY, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" θα μπορούν στο εξής να εισπράττουν νοσήλια, το κόστος ιατροδιαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επεμβάσεων και εξετάστρων, με πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD.

Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών, με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή περισσότερων υγειονομικών περιφερειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας.

Καθιερώνεται ποσό επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία. Τα χρήματα που θα επιστρέφονται θα δίνονται υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Το "rebate" από τα φαρμακεία, είναι το κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού. Μέχρι 2.000 ευρώ θα επιστρέφεται 0,5%, από 2.001 έως τις 5.000 ευρώ το 1% από 5.001 ?έχρι 10.000 ευρώ, το 2%, από 10.001 έως 20.000 ευρώ, το 3%, από 20.001 έως 30.000 ευρώ, το 4% από 30.001 έως 40.000 ευρώ το 6% και για περισσότερα από 40.001 ευρώ το 8%.

Αλλάζουν οι ρυθμίσεις για τις τρίτεκνες. Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται, μέχρι αυτό να συμπλήρωσει το 6ο έτος της ηλικίας του, επίδομα ύψους 177 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα. Επίσης, στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία παιδιά χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της, κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 στο ποσό των 44 ευρώ.

Στους πολύτεκνους καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού 44 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το παραπάνω επίδομα χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού 102 ευρώ. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου