Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Συνήγορος του Πολίτη: Διευρύνονται οι αρμοδιότητές του

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς όταν δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις σε εργασιακά θέματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η ανεξάρτητη αρχή θα εξετάζει πλέον αν παραβιάζεται όχι μόνο η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αλλά και η αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και για τα δύο φύλα.

Από δω και στο εξής, σύμφωνα και με το νέο νόμο 3896/2010, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να δρα και προληπτικά, προτού δηλαδή δεχθεί συγκεκριμένη καταγγελία, προκειμένου να προωθήσει την ισότητα μεταχείρισης και την ισότητα ευκαιριών στην εργασία για άνδρες και γυναίκες.

Επίσης, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιδιώκοντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην προώθηση αλλαγών και αντιλήψεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι ειδικά και μόνο όταν δέχεται αναφορές για διακρίσεις λόγω φύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν θα σταματά πια την έρευνά του εάν ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη αλλά θα συνεχίζει τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή μέχρις ότου εξεταστεί αίτημα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου