Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Η αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

  • Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο
Η απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων θα εξετασθεί μεταξύ άλλων στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου στη Βουλή.

Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναμένεται να τονίσει πως το νομοσχέδιο «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, φιλικού προς τις υγιείς επιχειρήσεις και ευνοϊκού για την τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κινείται σε τρεις άξονες :

Ο πρώτος αφορά στα τεχνικά επαγγέλματα και συγκεκριμένα τις διαδικασίες αδειοδότησής τους.

-Οι νέες διατάξεις αφορούν σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εκτέλεση τεχνικού έργου ή με την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που σχετίζεται με ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, καθώς και γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα.

-Εκσυγχρονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία, που βασίζεται σε ένα νόμο του 1934, με μια σειρά από τομές που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για κάθε ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα.

-Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

-Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.

-Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απαντά στα προβλήματα που δημιουργούσε η πολυνομία και η συναρμοδιότητα μεγάλου αριθμού υπηρεσιών. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:

-Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα, από την λογική του πρώτα «έλεγχος» και μετά «αδειοδότηση» θεσμοθετείται ένα μοντέλο που πρώτα «αδειοδοτεί» και μετά «ελέγχει», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.

-Δίνεται πλέον στα Επιμελητήρια της χώρας η δυνατότητα σύστασης υπηρεσίας με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός.

-Εισάγονται ρυθμίσεις που προστατεύουν την επιχειρηματικότητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα χωροταξίας-πολεοδομίας.

Ο τρίτος άξονας του αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Στόχος της παρέμβασής είναι :

-Η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

-Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

-Η ρύθμιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων.

-Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις από τη χρήση κοινών υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου