Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Ωρα Μνηµονίου για 160 επαγγέλµατα

  • Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η άρση «υπερβολικών και άχρηστων» ρυθµίσεων
  • ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Χρυσολωρά, ΤΑ ΝΕΑ: Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010
Αλλαγή σκηνικού για 160 επαγγέλµατα αναµένεται να φέρει η ψήφιση του νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων που συζητεί σήµερα το Υπουργικό Συµβούλιο, εφαρµόζοντας µια ακόµη επιταγή του Μνηµονίου.

Εκτός από τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους µηχανικούς και τους ορκωτούς λογιστές, για τους οποίους το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις, θα επηρεστούν επίσης µια σειρά από επαγγελµατίες, των οποίων οι υπηρεσίες διέπονται από υπερβολικές και άχρηστες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τη λογική της τρόικας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, ακόµη και η συντήρηση ανελκυστήρων, η λειτουργία ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, οι κατασκηνώσεις, η πώληση βιβλίων, ενώ στα εν λόγω επαγγέλµατα περιλαµβάνονται αυτά του αρτοποιού, του πωλητή οπωροκηπευτικών, του φαρµακεµπόρου, της κοµµώτριας, του µεσίτη ακινήτων, του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού, του ταξιδιωτικού πράκτορα, του τεχνικού υπολογιστών, του ιδιοκτήτη ταξί, του ιδιοκτήτη υπεραστικών λεωφορείων και λιµουζινών, του ξεναγού, του µεσίτη ασφαλίσεων, του οδοντοτεχνίτη, του πωλητή λαϊκών αγορών, του διανοµέα Τύπου, του ναυτικού πράκτορα ακτοπλοΐας, του φορτοεκφορτωτή κεντρικών αγορών και λιµανιών κ.ά.

Η έκθεση αξιολόγησης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σηµειώνει ότι οι υπερβολικές ρυθµίσεις αφορούν εµπόδια στην πρόσβαση σε ορισµένα επαγγέλµατα και καθορισµένες τιµές και αµοιβές.

Ολα αυτά τα εµπόδια και οι καθορισµένες τιµές θα καταργηθούν, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Οµως το Μνηµόνιο επισηµαίνει ότι προτεραιότητα θα δίνει στην οικονοµική σκοπιµότητα διατήρησης µιας ρύθµισης, ενώ θα γνωµοδοτεί σε κάθε περίπτωση και η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ο στόχος θα είναι να υιοθετηθεί η καλύτερη πρακτική που εφαρµόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριµένες διατάξεις θα υπάρχουν µόνο για 4 επαγγέλµατα µε υψηλό οικονοµικό αντίκτυπο, όπως αναφέρεται. Ειδικότερα, ακολουθώντας τους κανόνες του Μνηµονίου, το νοµοσχέδιο θα προβλέπει τα εξής: n Για το νοµικό επάγγελµα, κατάργηση των µη αναγκαίων περιορισµών σε ό,τι αφορά τις καθορισµένες ελάχιστες αµοιβές, την απαγόρευση των διαφηµίσεων, τους γεωγραφικούς περιορισµούς στην άσκηση του επαγγέλµατος.
  • Για το συµβολαιογραφικό επάγγελµα, µείωση των καθορισµένων αµοιβών και αύξηση του αριθµού των συµβολαιογραφείων.
  • Για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς, κατάργηση των ελάχιστων καθορισµένων αµοιβών.
  • Για τους ορκωτούς λογιστές, κατάργηση των καθορισµένων αµοιβών.
Ξεχωριστή ρύθµιση σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας θα υπάρξει για τους φαρµακοποιούς, για την καθιέρωση µεγαλύτερης ευελιξίας στα ωράρια λειτουργίας τους και τη µείωση του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους που εφαρµόζουν σήµερα. Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ, το άνοιγµα των επαγγελµάτων θα οδηγήσει σε ορίζοντα τετραετίας σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,5% ή περίπου κατά 30 δισ. ευρώ, καθώς θα επιφέρει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 12,4%, µείωση των τιµών και αύξηση και της κατανάλωσης κατά 15,5%.

  • Ζητούν συνάντηση
Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό ενόψει των νοµοθετικών παρεµβάσεων για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων ζητούν µε επιστολή τους οι ενδιαφερόµενοι επιστηµονικοί φορείς. Πρόκειται για τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος, το Τεχνικό Επιµελητήριο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, τον Φαρµακευτικό Σύλλογο Αθηνών, το ΓΕΩΤΕΕ, το Οικονοµικό Επιµελητήριο, τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο και την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελητών.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Αύξηση 12,4% των ιδιωτικών επενδύσεων, µείωση τιµών και αύξηση της κατανάλωσης κατά 15,5% από το «ξεκλείδωµα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου