Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρουσίασε στο Υπουργικό ο Γ.Ραγκούσης

Για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης 
  • Ένα ακόμη νομοσχέδιο που έχει στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις κρατικές υπηρεσίες παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που κατέθεσε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, το οποίο στοχεύει «στη συνολική και συγκροτημένη ρύθμιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με τους φορείς του δημόσιου τομέα».
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τον υπουργό, «επιδιώκεται η δημιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και της θεσμικής υποδοχής για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών».

Όπως επισημαίνεται, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται «η ευχερέστερη άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων, αλλά και των ΝΠΙΔ έναντι των Φορέων του Δημόσιου Τομέα. Επίσης, η άρση κανονιστικών εμποδίων για την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και πληροφόρηση και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας με την επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών».

Η αναγκαιότητα για την προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης προκύπτει «από το περιορισµένο ποσοστό των βασικών δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά από την δηµόσια διοίκηση, την περιορισµένη εισαγωγή των εφαρµογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην δηµόσια διοίκηση, και ιδιαίτερα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από την πλευρά των πολιτών και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων για ηλεκτρονική παροχή των δημόσιων υπηρεσιών».

Η ηγεσία του υπουργείου κρίνει ότι «το κανονιστικό αυτό πλαίσιο θα επιταχύνει και θα επεκτείνει τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών τόσο στο πλαίσιο των φορέων του δημόσιου τομέα, βελτιώνοντας, εκλογικεύοντας, οργανώνοντας καλύτερα τη λειτουργία τους όσο και από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κρίσιμη παράμετρος των νομοθετικών προτάσεών μας είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων πολιτών και επιχειρήσεων».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει και ρυθμίζει, επίσης, την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των φορέων. «Η προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ανταλλαγής εγγράφων αποσκοπεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του δημόσιου τομέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ.). Η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των χειριστών μιας διοικητικής διαδικασίας μειώνει επίσης το απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη δημόσια διοίκηση» επισημαίνεται.

Ακόμη, ενισχύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενισχύοντας την κατεύθυνση της αυτοματοποιημένης έκδοσης αριθμού πρωτοκόλλου αλλά και της πρόβλεψης της δυνατότητας των πολιτών ή ΝΠΙΔ να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και ιδίως για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά. Ταυτόχρονα ενισχύεται και η διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου