Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Oι οριστικές ρυθμίσεις για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

  • Τι αλλάζει στην καταβολή του βοηθήματος το οποίο θα κυμαίνεται από 300 έως 1.300 ευρώ
  • Οι προϋποθέσεις, τα ποσά, οι ημερομηνίες καταβολής όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου

Επιβεβαιώθηκε με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί σε 2,55 εκατομμύρια Έλληνες η πρώτη δόση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κύρια αλλαγή είναι ότι καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ανέργους του ΟΑΕΔ που δικαιούνται πλέον το επίδομα καθώς επίσης και πως οι οικογενειάρχες που ανήκαν πέρυσι στα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος και φέτος είναι άνεργοι θα εισπράξουν το επίδομα δύο φορές. Αναλυτικά όλα τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι πολίτες για να εισπράξουν το βοήθημα έχουν ως εξής:


Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2009 ενώ η δεύτερη δόση μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Το επίδομα θα είναι αφορολόγητο ενώ δεν θα συνυπολογίζεται ως εισόδημα για την χορήγηση άλλων επιδομάτων (ΕΚΑΣ κλπ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συνταξιούχος του ΕΚΑΣ, δεν κινδυνεύει να χάσει το Επιδόμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω του βοηθήματος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι 2,55 εκατομμύρια δικαιούχοι ανήκουν στις ακόλουθες εννέα κατηγορίες:

1. Οικογένειες με εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μισθούς και αγροτικά επαγγέλματα

2. Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ

3. Συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ

4. Χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος, αναπηρίας κλπ και δεν λαμβάνουν ΕΚΑΣ

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα

6. Νεφροπαθείς που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα

7. Απροστάτευτα παιδιά του νόμου 4051/1960 και του ΠΔ 108/83

8. Οικονομικά αδύνατοι (άποροι) δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου του ν.δ 57/1973

9. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε δύο κατηγορίες. Ξεκαθαρίζεται ότι θα εισπράξουν το επίδομα μία φορά και πάντοτε το υψηλότερο ποσό.

Αναλυτικά:

►Οικογένειες με εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μισθούς και αγροτικά επαγγέλματα

Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν 444.500 δικαιούχοι οι οποίοι θα εισπράξουν από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές, οι οικογενειάρχες που ανήκαν πέρυσι στις παρακάτω κατηγορίες και φέτος είναι άνεργοι, θα εισπράξουν το επίδομα δύο φορές. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να εισπράξουν το επίδομα, είναι:

1. να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί. To παιδί θα πρέπει να θεωρείται προστατευόμενο μέλος με βάση τις φορολογικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται παιδιά τα οποία έχουν το δικό τους εισόδημα.Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 18 ετών όπως επίσης και τα παιδιά έως 25 ετών υπό την προϋπόθεση ότι σπουδάζουν.

2. να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και

3. το εισόδημά τους θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από μισθούς ή αγροτικά εισοδήματα. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται όλοι όσοι δεν έχουν παιδιά, οι εισοδηματίες, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το εισόδημα από μισθούς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματος. Δηλαδή, ο μισθωτός των 400 ευρώ με ένα παιδί ο οποίος εισπράττει και ένα ενοίκιο 300 ευρώ τον μήνα, θα επιδοτηθεί καθώς το μισό του εισόδημα προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, έχει ένα παιδί, και δεν υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο.

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα οικογενειακής αλληλεγγύης
A. Οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που προέρχεται κατά κύριο λόγο από μισθούς και αγροτικά εισοδήματα
Αριθμός παιδιών Ανώτατο όριο συνολικού εισοδήματος Αρ. δικαιούχων Eνίσχυση (σε €)
Συνολική δαπάνη (εκατ. €)
1 15.000 197.500 700 138,25
2 16.500 194.500 800 155,6
3 22.000 39.500 1.000 39,5
4 23.500 9.000 1.100 9,9
5 25.000 2.500 1.200 3
6 και άνω 26.500 1.500 1.300 1,95
Σύνολο
444.500
348,2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα προστεθούν τα εισοδήματα των δύο συζύγων αλλά και των παιδιών, εφόσον υπάρχουν. Ως βάση υπολογισμού θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα που εμφανίσαμε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τα οποία αφορούν στα εισοδήματα του 2008.

►Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ

Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχονται σε 810.000 ενώ το ποσό που θα εισπράξουν, φτάνει στα 300 ευρώ. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, θα πρέπει να πληρούν τα τρία βασικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ (το οποίο δεν δικαιούνται ως συνταξιούχοι του ΟΓΑ). Τα τρία αυτά κριτήρια είναι τα εξής:

1. Εισόδημα αποκλειστικά από συντάξεις: 8.060,44 ευρώ

2. Ατομικό εισόδημα: 9.403,85 ευρώ

3. Οικογενειακό εισόδημα: 14.633,56 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τρία κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται οι συνταξιούχοι που έχουν σύζυγο με εισοδήματα άνω των ορίων που προαναφέρθηκαν.

►Συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ

Είναι 380.000 δικαιούχοι οι οποίοι επίσης θα εισπράξουν από 300 ευρώ ο καθένας. Θα πρέπει να εισπράττουν το ΕΚΑΣ κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης του νόμου, δηλαδή κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ.

►Χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος, αναπηρίας κλπ και δεν λαμβάνουν ΕΚΑΣ

Για να πάρει κάποιος το ΕΚΑΣ, θα πρέπει να πληροί και συγκεκριμένο ηλικιακό κριτήριο. Έτσι, συνταξιούχοι γήρατος ή χηρείας δεν λαμβάνουν το ΕΚΑΣ αν δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους. Αυτή την κατηγορία πολιτών, η κυβέρνηση θέλει να τη συμπεριλάβει στη λίστα αυτών που θα πάρουν το επίδομα. Πρόκειται για περίπου 170.000 άτομα τα οποία θα εισπράξουν 400 ευρώ ο καθένας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους της κατηγορίας, είναι να μην υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ. (ατομικό εισόδημα 9043 ευρώ και οικογενειακό 14.633 ευρώ).

►Άτομα με ειδικές ανάγκες που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα

Είναι περίπου 185.000 άτομα τα οποία θα εισπράξουν από 400 ευρώ.

►Νεφροπαθείς που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 13.000 και θα εισπράξουν και αυτοί 400 ευρώ. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι νεφροπαθείς να εισπράττουν το διατροφικό επίδομα.

►Απροστάτευτα παιδιά του νόμου 4051/1960 και του ΠΔ 108/83

Τα 25.000 παιδιά της κατηγορίας θα πάρουν επίδομα 400 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι:

  • λαμβάνουν κατά την 3η Νοεμβρίου 2009 την ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών.
  • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ (ατομικό εισόδημα 9403 ευρώ και οικογενειακό 14.633 ευρώ).

►Οικονομικά αδύνατοι (άποροι) δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου του ν.δ 57/1973

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 100.000 και θα πάρουν 400 ευρώ. Θα πρέπει να κατέχουν το βιβλιάριο ανασφάλιστου στις 3 Νοεμβρίου.

►Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Υπολογίζονται σε περίπου 400.000 και επίσης θα εισπράξουν 400 ευρώ. Θα πρέπει όμως να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες κατά την 3η Νοεμβρίου του 2009:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

2. Να επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και το επίδομα να μην υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 παρ 3 του ν.δ 2961/1954 προσαυξημένου λόγω οικογενειακών βαρών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου

3. Να είναι άνεργοι και να δικαιούνται για το έτος 2009 το ειδικό βοήθημα του άρθρου 22 παρ. 6 του 1836/1989

4. Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του εφόσον δικαιούνται επιδότηση για το λόγο αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου