Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Πώς και πότε θα καταβληθεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

  • Πως γίνεται ο έλεγχος και οι διαδικασίες καταβολής για κάθε περίπτωση δικαιούχου
  • Οι ημερομηνίες καταβολής και οι φορείς που θα κάνουν τις πληρωμές

Τις λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης με την οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παρουσιάζει το enet.gr. Κάθε κατηγορία δικαιούχων του επιδόματος, θα εισπράξει κατά περίπτωση τα χρήματα από τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις νομαρχίες. Θα καθυστερήσουν να εισπράξουν το επίδομα οικογένειες με ανήλικο παιδί οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Οι λεπτομέρειες, στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν


  • Πώς θα γίνει η καταβολή της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης;

Η καταβολή θα διαφέρει για κάθε δικαιούχο και εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Ειδικότερα για τους οικογενειάρχες με εισοδήματα από μισθούς και αγροτικά επαγγέλματα θα γίνεται μέσω τραπεζών. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων θα γίνεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που παίρνουν και την σύνταξη τους. Όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους νεφροπαθείς θα το εισπράξουν από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που παίρνουν τα αντίστοιχα επιδόματα ενώ οι άνεργοι από τους φορείς που τους δίνουν το επίδομα ανεργίας.

  • Τι ισχύει για όσους δικαιούνται από δυο πηγές την έκτακτη ενίσχυση;

Αυτή η κατηγορία των πολιτών, θα εισπράττουν το σύνολο της ενίσχυσης από τον φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή του μεγαλύτερου ποσού. Εάν τα ποσά είναι ίσα, τότε αρμόδιος φορέας είναι αυτός στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο πολίτης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

  • Πώς υπολογίζεται το εισόδημα για όσους ανήκουν στην κατηγορία ελαχίστου εισοδήματος;

Το υπουργείο διαχωρίζει τους ανωτέρω φορολογούμενους σε αυτούς όπου

α)το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα όρια

β)στο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα περιλαμβάνονται εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς και για αυτό το λόγο το σύνολο του εισοδήματος τους δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια.

Στην πρώτη κατηγορία θα σταλεί σχετική ειδοποίηση για την παραλαβή του επιδόματος ενώ για την δεύτερη η διαδικασία είναι λίγο πιο περίπλοκη.

Οι φορολογούμενοι που ανήκουν στην κατηγορία (β), θα λάβουν ειδοποίηση για τον τρόπο που θα πάρουν το επίδομα μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί. Στην περίπτωση δε, που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωση θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα στοιχεία που λείπουν στην αντίστοιχη ΔΟΥ. Αφού γίνει ο έλεγχος και βεβαιωθεί ότι δικαιούνται το επίδομα, τότε θα λάβουν ειδοποίηση ανάλογη με την πρώτη κατηγορία για το πώς και από πού θα το εισπράξουν.

  • Τι κάνω εάν δεν έχω υποβάλλει δήλωση εισοδήματος γιατί δεν ήμουν υποχρεωμένος;

Οι φορολογούμενοι που δεν είναι υπόχρεοι στην υποβολή φορολογικής δήλωσης μπορούν να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα και χωρίς κυρώσεις, αλλά μέχρι 28/02/2010, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Σε αυτήν την περίπτωση θα εισπράξουν το σύνολο του ποσού στην ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

  • Τι γίνεται εάν δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση εισοδήματος ακόμα;

Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη δόση της ενίσχυσης θα καταβληθεί μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με την δεύτερη δόση.

  • Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και δεν μου έρθει ειδοποίηση τι κάνω;

Σε περίπτωση που κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις για την είσπραξη της ενίσχυσης αλλά δεν έχει λάβει ειδοποίηση από το κράτος τότε έχει περιθώριο να υποβάλλει σχετική αίτηση στη ΔΟΥ που υπέβαλλε δήλωση εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2009. Η προθεσμία που έχει για να το κάνει αυτό είναι μέχρι τις 28/2/2010

  • Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων;

Για τους δικαιούχος των υπόλοιπων περιπτώσεων, η πρώτη δόση της έκτακτης ενίσχυσης καταβάλλεται με την ίδια διαδικασία με την οποία τους καταβάλλονται οι συντάξεις, τα επιδόματα ή οι άλλου είδους παροχές που εισπράττουν από τους ανάλογους φορείς.

  • Θα πάρω τα χρήματα αν συνταξιοδοτήθηκα μετά την ημερομηνία του νομοσχεδίου;

Για τους δικαιούχους σύνταξης, οι οποίοι γράφτηκαν στα μητρώα μετά την ημερομηνία του νομοσχεδίου, θα πρέπει να γίνει έλεγχος ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του φορέα. Εάν η καταβολή της πρώτης σύνταξης γίνεται πριν την καταβολή της δεύτερης δόσης της ενίσχυσης, τότε θα εισπράξουν ολόκληρη την ενίσχυση με τη δεύτερη δόση.

Διαβάστε ακόμη:

Oι οριστικές ρυθμίσεις για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου