Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

Μόνο 500 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά-καταναλωτικά τον Οκτώβριο

Συνεχίζεται η βουτιά στα δάνεια

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η "βουτιά" στη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες έχουν κλείσει τους κρουνούς των χρηματοδότήσεων, ενώ οι πελάτες τους "γυρίζουν την πλάτη" στα υψηλά επιτόκια και στις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το Νοέμβριο οι συνολικές χορηγήσεις σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν μόλις σε 401 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο σε σχέση με τις χορηγήσεις πριν την κρίση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε το Νοέμβριο του 2009 σε 401 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 3,1%, έναντι 3,3% τον Οκτώβριο του 2009 και 12,8% το Δεκέμβριο του 2008.

Αντίστοιχα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 270 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2009, ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου μειώθηκε στο 3,7% το Νοέμβριο έναντι 4% τον Οκτώβριο και 11,5% το Δεκέμβριο του 2008. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή θετική ροή 99 εκατ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 2,1%, έναντι 2,4% τον Οκτώβριο του 2009 και 16% το Δεκέμβριο του 2008. Τέλος, η καθαρή ροή των "λοιπών" δανείων προς τα νοικοκυριά ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε -2,1% από -3,2 % τον Οκτώβριο 2009 από 9,5% το Δεκέμβριο του 2008.

Συνολικά, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε 4,2%, από 4,4% τον Οκτώβριο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008. [TA NEA: 30/12/2009]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου