Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

Λουκέτο σε 21 φορείς του Δημοσίου

  • ΤΟ ΠΡΩΤΟ πακέτο καταργήσεων και συγχωνεύσεων 28 φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε σε διαβούλευση.
Εως τις 28 Ιουλίου θα διαρκέσει η διαβούλευση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και την εξυγίανση του κρατικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο δείχνουν σε εποχικούς υπαλλήλους ή σε υπαλλήλους με σύμβαση έργου, που απασχολούνται στους φορείς αυτούς. Παράλληλα, το μόνιμο προσωπικό θα μεταταγεί υποχρεωτικά σε άλλες υπηρεσίες, είτε αυτοδίκαια είτε έπειτα από αίτησή τους.

Ψαλίδι μπαίνει και σε τυχόν πρόσθετες αμοιβές και επιδόματα που έπαιρναν οι εργαζόμενοι των φορέων αυτών, καθώς προβλέπεται κατάργησή τους. Ορίζεται μάλιστα πως πλέον θα λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσίας στην οποία θα μεταταγούν. Ειδική διάταξη υπάρχει για το προσωπικό που προσλήφθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. τον περασμένο Αύγουστο, όπου θα γίνει καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και θα απολυθούν δεδομένου ότι- όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση- καταργούνται οι αρμοδιότητες που κάλυπταν.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 9 φορείς που καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή στα εποπτευόμενα υπουργεία.

Πρόκειται για το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ενωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Εύξεινου Πόντου, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας, το Ινστιτούτο Ερευνας και Κέντρου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Ερευνας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες και η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας.
  • Η λίστα
Σε κατάργηση οδηγούνται 12 φορείς. Συγκεκριμένα το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτακτων Αναγκών, η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών, η Ιόνιος Ακαδημία, η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (αποτελούνται από 51 υπηρεσίες), το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες ΔΕΠΟΣ, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου, Ολυμπιακό Χωριό 2004, ΑΓΡΟΓΗ και Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος».

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγχώνευση 7 φορέων με άλλους. Ειδικότερα, η Εταιρεία Διανομής Αερίου θα υπάγεται πλέον στη ΔΕΠΑ Α.Ε., το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ οι εταιρείες Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας, Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης, Κέντρο Ελληνικής Γούνας ενοποιούνται με το ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στους φορείς του Δημοσίου και τα ΝΠΔΔ που καταργούνται δίνεται δυνατότητα στους μόνιμους υπαλλήλους να δηλώσουν προτίμηση για τον φορέα στον οποίο θα μεταταγούν. Οσον αφορά τους εργαζομένους των φορέων που θα συγχωνευθούν, προβλέπεται η αυτοδίκαιη μεταφορά τους στον νέο φορέα. Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό της Εταιρείας Διανομής Αερίου Α.Ε., όπου εκτός από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει μεταφορά και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου