Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

23 δισ. το έλλειμμα στο 9μηνο

Ξεπερνάει τα 23 δισ. ευρώ το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο εννεάμηνο του έτους, ενώ καταγράφεται απόκλιση εσόδων και δαπανών περίπου 14 δισ. ευρώ στον τακτικό. Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009 ο προϋπολογισμός εμφανίζει:

*Καθαρά έσοδα του τακτικού 35,21 δισ. ευρώ έναντι 36,39 δισ. πέρσι με ετήσιο στόχο 62,27 δισ. (59,29 δισ. από το Πρόγραμμα Σταθερότητας) σηματοδοτούν υστέρηση 11,49 δισ. ευρώ.

*Δαπάνες 51,82 δισ. ευρώ έναντι 45,61 δισ. ευρώ πέρσι με ετήσιο στόχο 65,98 δισ. ευρώ (66,88 δισ. από το Πρόγραμμα Σταθερότητας) οδηγούν σε υπέρβαση 2,34 δισ. ευρώ.

*Η απόκλιση του τακτικού προϋπολογισμού είναι της τάξης των 13,83 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

*Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζει έσοδα μόλις 1,40 δισ. ευρώ έναντι 3,54 δισ. πέρσι με ετήσιο στόχο 3,7 δισ. ευρώ, καθώς και δαπάνες 7,81 δισ. έναντι 6,55 δισ. πέρσι με ετήσιο στόχο 8,8 δισ. ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 23.019 εκατ. ευρώ έναντι 12.226 εκατ. πέρσι, με ετήσιο στόχο προϋπολογισμού 8.806 εκατ. και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 12.691 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου