Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Ελληνοτουρκικό μνημόνιο για την ενέργεια

«Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) στον τομέα της ενέργειας υπέγραψε η Υπουργός ΠΕΚΑ με τον Τούρκο ομόλογο της».

Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της ενέργειας υπέγραψαν, σήμερα, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Taner Yildiz, παρουσία των δύο Πρωθυπουργών των χωρών, Γιώργου Παπανδρέου και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με το μνημόνιο αυτό σφραγίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας για την επίτευξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, μέσω της διαφοροποίησης διαδρομών και πηγών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο χώρες συμφώνησαν στην προώθηση του διασυνδετικού αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας- Ιταλίας (ITGI), αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί μία εκ των προωθημένων επιλογών, με στρατηγικό στόχο να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά των ποσοτήτων φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής και της Κασπίας στην Ευρώπη.

Συνεργασία για την υδάτινη διαχείριση στον Έβρο

Πιο συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη διαχείριση των νερών του Έβρου οι δύο χώρες θα συνεργαστούν, σύμφωνα με κοινή δήλωση των αρμοδίων υπουργών, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία επί καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλημμυρών και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, με έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας του δέλτα του ποταμού. Παράλληλα, θα υπάρξουν προσπάθειες για μείωση της ρύπανσης, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ποιότητα και ποσότητα των υδάτων, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σχετικό με δασική προστασία και διαχείριση. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος υποβάθμισης των δασών, στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην αποκατάσταση των καμένων δασών. Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στην έρευνα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Καθώς η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν προτεραιότητα και για τις δύο χώρες, συμφώνησαν να συσφίξουν τους ενεργειακούς τους δεσμούς στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως ηλιακή, αιολική ενέργεια, ηλιακή θέρμανση και ψύξη, κ.α. Σε αυτούς τους τομείς συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για αμοιβαίες επενδύσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση μίας Υψηλού Επιπέδου Κοινής Ομάδας Ενέργειας (High Level Joint Energy Group) στην οποία θα συμπροεδρεύουν οι Γενικοί Γραμματείς των δύο Υπουργείων που θα συνεδριάζει κάθε έξι μήνες με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Μνημονίου και την επίτευξη των κοινών στόχων των δύο χωρών.

Προηγήθηκε συνάντηση των δύο Υπουργών, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κατά την οποία διαπιστώθηκε η σημασία που αποδίδουν στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Οι ενεργειακές διασυνδέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου