Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Αναδρομική λιτότητα επιβάλλει η ΕΕ

Οι περικοπές μισθών στο Δημόσιο και οι αυξήσεις των φόρων εισοδήματος θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου για όλους

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010 θα ισχύσουν όλες οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, το πάγωμα μισθών και οι περικοπές των επιδομάτων στον δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι πολύ πιθανόν να διαπιστώσουν μείωση του μισθού τους λόγω αυξημένης αναδρομικά παρακράτησης του φόρου ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους θεωρείται δεδομένο το «ψαλίδισμα» στον μισθό λόγω κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης διαφόρων επιδομάτων, καθώς η περικοπή τους σε ποσοστό 20% ή και παραπάνω θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του καθαρού μισθού που λαμβάνουν σήμερα.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου πιεζόμενος από τα μεγάλα ελλείμματα και τις Βρυξέλλες ξεκαθάρισε χθες ότι «οι αλλαγές στο νομοσχέδιο για την εισοδηματική πολιτική θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την αρχή του έτους, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2010 θα ισχύσουν και οι συνολικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στον Μάρτιο ».

Σήμερα η παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους γίνεται με μειωμένο κεντρικό φορολογικό συντελεστή ο οποίος διαμορφώνεται στο 24% για εισοδήματα από 12.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και σε 35% για εισοδήματα από 30.000 ευρώ και άνω. Με την καθιέρωση όμως νέας προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης, ενιαίας φορολογικής κλίμακας θα επέλθει σημαντική αλλαγή στο ποσό της παρακράτησης φόρου για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010. Με βάση αυτά που έχει υποσχεθεί το υπουργείο Οικονομικών τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα διαπιστώσουν φορολογική ελάφρυνση ενώ τα υψηλά, πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών καθορίζουν το όριο του μεσαίου εισοδήματος στο επίπεδο των 30.000

ευρώ, ή 2.140 ευρώ μηνιαίως. Αυτό σημαίνει πως αν εκπληρωθούν οι προεκλογικές αλλά και οι μετεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης όσοι λαμβάνουν μηνιαίως κάτω από το ποσό αυτό θα διαπιστώσουν μείωση της φορολογίας ενώ οι υπόλοιποι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Σ ημαντική επίδραση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων θα επιφέρει η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Ετσι, επιδόματα που φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 15% ή 20%, στο εξής θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της κυβέρνησης για μείωση των επιδομάτων, αυτή θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο, αλλά οι περικοπές θα ισχύσουν από τις αποδοχές του Ιανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου